เผย 10 เคล็ดลับพลิกชีวิต เปลี่ยนชีวิตเราให้ดีขึ้นจากเดิม


เผย 10 เคล็ดลับพลิกชีวิต เปลี่ยนชีวิตเราให้ดีขึ้นจากเดิม

1. เปลี่ยนสุขภาพ

รถที่เครื่องยนต์ไม่ดียากจะพาเราไปถึงจุดหมาย ร่างกายก็คือรถยนต์ของเรา ดังนั้นดูแลรักษารถยนต์แห่งชีวิตให้พร้อม เพราะความคิดและจิตใจที่แข็งแรงมาจากร่างกายที่แข็งแรง มีแต่คน โ ง่ และเกลียดตัวเองมากเหลือเกินเท่านั้นจึงไม่ดูแลสุขภาพตัวเอง

2. เปลี่ยนสมอง

เราอาจไม่ฉลาดแต่ไม่จำเป็นต้องกอดมันไปจน ต า ย ปรับปรุงตัวเอง อัพเกรดตัวเองเสมอ เรียนต่อหรืออ่านมาก ๆ หรือหาวิธีการอื่น ๆ ที่เหมาะกับเรา โดยมีเป้าหมายทำให้เราฉลาดขึ้น มองโลกได้กว้างขึ้น

3. เปลี่ยนนิสัย

นิสัยกำหนดชะตาชีวิตของเรา นิสัยดีเปิดโลกให้เราได้ ดังนั้นสำรวจตัวเองว่ามีนิสัยไม่ดีอะไรบ้าง แล้วลบมันออกไปก่อนที่มันจะกลืนกินเรา เลิกบ่น เลิก โ ท ษ คนอื่น เริ่มตรงต่อเวลา รู้จักเสียดายเวลา อย่า ฆ่ า เวลา เพราะเวลามีค่า

4. เปลี่ยนทัศนคติ

ทัศนคติคือเครื่องมือทรงพลังที่สุดของการใช้ชีวิตที่ดี การมองโลกในแง่ดีมักช่วยบรรเทาสถานการณ์ที่ แ ย่ ให้ดีขึ้น ลดระดับความหนักหนาของความทุกข์จากปัญหา ทัศนคติที่ดียังช่วยแยกแยะออกว่าอะไรคือปัญหาจริง อะไรคือปัญหา ห ล อ ก

5. เปลี่ยนสายสัมพันธ์ครอบครัว

ครอบครัวคือฐานรากของชีวิต ดูแลครอบครัวให้ดีก่อน หมั่นเยี่ยมพ่อแม่ หรือโทร.หาก็ยังดี ดูแลคนรัก เอาใจใส่ลูก ถ้าเวลาที่ผ่านมาไม่ค่อยได้ใส่ใจคนในบ้าน ก็เปลี่ยนตัวเอง มันเป็นเรื่องที่เปลี่ยนได้

6. เปลี่ยนการทำงาน

ทำงานโดยอย่าคิดแต่เรื่องกำไรขาดทุน ประเภท “ฉันทำงานมากกว่าเงินเดือนที่ได้รับ ไม่คุ้มเลย” ให้มองว่าเราทำงานเพื่อทำให้เราเก่งขึ้น ไม่ใช่เพื่อเงินอย่างเดียว

7. เปลี่ยนการปล่อยวาง

เรียนรู้ที่จะปล่อยวาง ยอม ๆ เขาบ้าง ไม่ต้องเอาชนะไปหมดทุกเรื่อง อย่าเจ้าคิดเจ้า แ ค้ น  หัดให้อภัยคนบ้าง อย่ายึดติดทั้งวัตถุและเรื่องทางใจมากเกินไป แค่ปล่อยวางได้อย่างเดียว ชีวิตจะเบาขึ้นทันตาเห็น

8. เปลี่ยนอารมณ์

ลดความ โ ล ภ เพราะมันเป็นคอเลสเทอรอลร้ายที่สุดในบรรดาสารพิษอารมณ์ทั้งหลาย ลดความโกรธ เพราะมันทำลายเราทั้งร่างกายและวิญญาณ ลดความอิจฉาเพราะมันมีแต่ทำให้เสียกำลังใจ ไม่ต้องเปรียบเทียบตัวเองกับใคร เราก็มีดีของเรา อย่าปล่อยให้อารมณ์เหล่านี้เกาะหัวใจ หัดยิ้มทุกวัน หัวเราะได้ยิ่งดี ชีวิตสั้น แบกโลกไปทำไม

9. เปลี่ยนเรื่องอุดมการณ์

คนมีคุณค่าต้องมีจุดยืนและอุดมการณ์ บางสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่าตัวเองมีค่าและมีเหตุผลของการดำรงอยู่ในโลกนี้ เช่น การรู้จักผิดชอบ ชั่ วดี ความกล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง คนมีคุณค่าไม่รังแกใคร คนมีคุณค่าไม่โกงใคร ไม่คอร์รัปชั่น อยากได้อะไรก็ทำงานหนักแลกเอา นี่คือศักดิ์ศรีที่แท้จริง

10. เปลี่ยนการมองโลก

หาเวลาครุ่นคิดสาระของการอยู่ในโลกนี้ เราอยู่ในโลกเพียงช่วงเวลาสั้น ๆ เรียนรู้ที่จะให้มากกว่าจะรับฝ่ายเดียว เรียนรู้ว่าเราอยู่ไม่ได้หากไม่มีคนอื่น เราต้องพึ่งพาคนอื่น ดังนั้นอย่าเอาเปรียบใคร รู้จักทำงานเพื่อคนอื่นและสังคมโดยไม่หวังผลตอบแทนบ้าง

ผีเสื้อมาจากดักแด้ได้อย่างน่าอัศจรรย์ฉันใด เราก็ทำได้ฉันนั้น ลอกคราบตัวเอง เปลี่ยนจากคนเก่าเป็นคนใหม่ที่ดีขึ้น แข็งแรงขึ้น ฉลาดขึ้น มีคุณค่าขึ้น และคนเดียวที่จะทำเปลี่ยนครั้งนี้ได้ก็คือตัวเราเอง

อ่านมาถึงตรงนี้ หลายคนคงจะเข้าใจและรู้สึกว่าจริง ที่เรามักจะตั้งเป้าหมายจะทำอะไรสักอย่าง แต่ก็ไม่สำเร็จสักที เป็นเป้าหมายลอกทุกปี เพราะฉะนั้น ต่อไปนี้ อย่ารอให้ถึงปีใหม่ เพื่อตั้งเป้าหมายใหม่ แต่ต้องเปลี่ยนตัวเองตามแนวทาง 10 ข้อนี้ครับ รับรองเป้าหมายที่ท่านตั้งไว้ ไม่น่านก็จะเอื้อมถึง ขอเป็นกำลังใจให้ครับขอขอบคุณที่มา จาก คิดเป็น

ความคิดเห็น